Coronavirus

Corona-virus fra Kina(COVID-19)
 
Der har siden marts 2020 været mere udbredt coronavirussmitte i Danmark.
Statsminister Mette Frederiksen meddelte 11. marts, at der vill blive taget betydelige midler i brug for at mindske smittespredningen mest muligt i befolkningen.
Denne situation har påvirket hele sundhedsvæsnet, herunder almen praksis.
På sygehusene har der været skruet ned for aktiviteten ift. ikke akut sygdom- det samme er sket hos de praktiserende læger.
Hvorledes det påvirker adgangen til lægehuset ændres løbende iht. udmeldinger/retningslinier for området samt pandemiens forløb/udvikling.
Vores patienter vil kunne opleve at blive kontaktet om aflysning af aftaler, idet vi bliver nødt til at tilpasse vores aktiviteter, således, at der er mindst mulig risiko for smittespredning.
Vi har  for en periode primært måttet prioritere akut sygdom, men vi har over de seneste uger løbende øget aktiviteten påny.
Vi vil fortsat i høj grad forsøge at afvikle vurdering og kontrol via telefonkonsultation samt videokonsultation.
 
Vi kan og skal ikke  undersøge eller pode for Coronavirus i lægehuset.
Kriterierne for hvilke patienter, der kan tilbydes test(på sygehuset) ændrer sig næsten dagligt og offentliggøres oftest i pressen, før sundhedsvæsenet informeres eller har haft mulighed for at implementere ændringer, hvorfor man ved kontakt til lægehuset kan blive oplyst om, at skulle kontakte igen på et senere tidspunkt.
Man skal ved symptomer fortsat primært blive hjemme og på den måde være med til at sikre, at smitten begrænset mest muligt, men med tiden er der åbnet op for at flere kan blive testet for Coronasmitte, så kontakt lægehuset telefonisk, hvis du oplever symptomer, der kunne være tegn på Coronavirussmitte.
 
Coronavirusinfektion præsenterer sig oftest med et spektrum af helt almindelige forkølelsessymptomer til influenzalignende sygdom. Børn og voksne oplever som oftest mild sygdom, mens det hos ældre kan udvikle sig til sværere sygdom med viruslungebetændelse og tegn på organsvigt.
 
Der er aktuelt ikke nogen målrettet behandling for eller vaccine mod coronavirus, men indlæggelse med støtte af vejrtrækning kan for nogle blive nødvendig.
 
Ved sværere sygdom, primært åndenød og langvarig sygdom med forværring skal man kontakte lægehuset eller lægevagten for at vurdering på sygehuset kan arrangeres.
 
Ved generelle spørgsmål omkring corona henviser vi til
 
 
samt Coronalinien (Fælles myndighedshotline) på 70200233
 
 
 
 
Scroll til toppen